605 880 350 info@lifr.cz

Doporučení při používání svíček

Z bezpečnostních důvodů umístěte svíčky mimo dosah dětí a hořlavých věcí (záclony,dřevo, papír, květiny ,plasty aj.).
Okolo svícnu do vzdálenosti minimálně 30cm nic nepokládejte!
U svícnu ve zdi dbejte na to ,aby nad hořící svíčkou byl prostor minimálně 40cm volný!
Dejte prosím pozor na levné svíčky, které nemají správné tavící schopnosti a mají nízký obsah parafinů,tím mají při tavení vyšší teplotu!
Na svícny nedoporučuji používat svíčky s velkou koncentrací palmového vosku.
Nenechávejte hořet svíčky bez dozoru!
Pro vlastní pocit jistoty doporučuji mít v domácnosti,alespoň malý hasicí přístroj.